Kunst og computerkode – loops

Alt efter hvad definitionen på kunst er, vil jeg mene at elegant computerkode går ind under den.

Selvom de fleste måske forbinder kode med noget som er svært, eller som man kun ser i TV-serier, så behøver det ikke at være sådan. Hvis kunst er noget man selv skaber, som ikke i sig selv har en nytteværdig, men derimod er attraktivt af fx æstetiske grunde, så burde de 5 ovenstående linier gå under betegnelsen kunst.

Ok, nok med kedelige definitioner.

Koden oppe over starter med at sætte TAL lig med 10. Så første gang computeren ser TAL på linie 2, så står der faktisk 10. Derefter kører den igennem linie 3 og 4 nogle gange, skriver noget tekst, trækker 1 fra TAL og afslutter så.

Overordnet set kalder man den type af kode for en kontrolstruktur. Den bringer computeren ind i et loop (eller en løkke, alt efter ens fortrukne navngivning), hvor computeren gentager en handling indtil et eller andet forandrer sig. En kontrolstruktur kan fx finde et bestemt ord i en tekst, og tælle hvor tit det er i teksten.

Faktisk kan koden nærmest skrives som en lille historie:

Sæt TAL lige med 10, og gå så ind i et loop. Så længe at TAL ikke er lig med 0, skal du skrive på skærmen hvad TAL er, efterfulgt af ” gange tilbage.”. Træk så 1 fra TAL og start forfra med at skrive hvad TAL er.

Nok ikke den mest banebrydende historie igennem tiderne, men skrevet som en historie, har computerkode en slående lighed med madopskrifter. Og faktisk er det ret beskrivende hvad kode er og gør: korte og præcise instruktioner. God kode tager højde for mange ting, ligesom at en god opskrift også gør det.

For de nysgerrige er koden skrevet i sproget SH. Den danske Wikipedia har desværre ikke en artikel om sproget. SH bliver typisk brugt til at løse opgaver på en server, forudsat at serveren bruger et styresystem der understøtter det.

// Nicky

Skriv et svar