Licenspolitik

Kort fortalt

De digitale ydelser i form af billeder og video, som nickythomassen.dk stiller elektronisk til rådighed, både gratis og betalt, samt trykte billeder og andre fysiske ting af kunstnerisk natur, er underlagt lov ophavsret. Denne licenspolitik beskriver hvad du må og ikke må med medierne.

Det er muligt at bruge medierne med en af de følgende licenser:

  • Som privatperson
  • Som virksomhed / med kommerciel interesse
  • Som offentlig instans

1 – Privat licens

Som privatperson må du se og bruge medierne på dine mobiler og computere, og du må også printe dem ud, hvis mediet gør det muligt. Det betyder ikke noget om mediet er gratis eller om det er købt. Du må dog kun bruge mediet privat, hvilket betyder at du ikke må tjene penge på det, eller bruge det i en sammenhæng, hvor der kan tjenes penge på det. Du må heller ikke ændre mediet, ved fx at beskære det eller på anden måde redigere det.

2 – Kommerciel licens

Kommerciel brug af medier kræver en licens, som aftales ud fra det enkelte tilfælde. Normalt vil den fulde ophavsret af mediet blive overdraget til den kommercielle interesse, og det kan derefter bruges frit og uden begrænsninger.

3 – Offentlig licens

For offentlig brug er det som hovedregel tilstrækkeligt, at kildeangive tydeligt, hvis fx et medie bruges i en kommunalt lavet og udgivet folder eller på en tilsvarende hjemmeside. Det kræver dog en skriftlig accept givet på forhånd, i hvert enkelt tilfælde.

4 – Kontakt og spørgsmål

Brug der ikke er nævnt i licenspolitikken er ikke tilladt. Hvis du er i tvivl om en given brug er tilladt, ikke falder ind i en af licenstyperne eller har yderligere spørgsmål, kan der skrives til info@nickythomassen.dk.

Denne licenspolitik er oprettet d. 22/7-2019.