The End Is Nigh

På en urelateret note lavede jeg research til en bog jeg måske, eller måske ikke, skriver en dag, og endte med at bruge dagen på at læse om dommedagsscenarier for menneskeheden.

Graf over masseudryddelser

Billedet er fra Wikipedia, og viser historiske masseudryddelser.

Når jeg tænker på at jeg en dag skal videre herfra, er det normalt (trafik)ulykker, sygdom, alderdom og/eller vold (og krig) jeg tænker på. Det er hverken meteornedslag eller hele jordens biosfære der kollapser. Og grunden er jo nok, at som menneske har jeg ikke oplevet andet end det menneskerelateret, fordi de mere voldsomme ting sker så uhyre sjældent, set med mine hurtigtlevende menneskeøjne.

Men de sker.

Interessant nok, de ældste videnskabelige beviser for en masseudryddelse der er fundet, var da planter begyndte at lave ilt. Meteorer er kædet sammen med flere masseudryddelser, ikke mindst den berømte masseudryddelse K-Pg, som afsluttede dinosaurernes æra for cirka 66 millioner år siden, og som senere gav plads til primaterne.

Overordnet set var K-Pg ikke ret alvorlig, og der er tvivl om hvorvidt meteoren var ene-ansvarlig. De fleste er enige om at en meteor slog ned, men sediment-prøver viser, at der kan have gået et stykke tid fra nedslaget, og så til udryddelsen toppede i intensitet. Andre prøver viser, at dinosaurerne måske allerede var i tilbagegang da nedslaget skete. Vores forståelse af hvad der skete, vil nok fortsætte med at ændre sig, efterhånden som sediment-prøver bliver gravet op og undersøgt.

Et stykke tid i den her sammenhæng er i øvrigt 100.000 år, eller noget i den retning. Underordnet rækkefølgen af begivenheder, regner man med at omkring 75% af livet på jorden gik under, imens K-Pg stod på.

Da masseudryddelsen P-Tr skete for omkring 252 millioner år siden, og banede vej for dinosaurerne, regner man derimod med at 95% af alt liv gik under. Selv optimistiske bud på hvor længe det tog livet at vende tilbage, er på over 1 million år.

Og hvad er pointen så? At det er gået henover hovedet på mig, at vi lever i en igangværende masseudryddelse, ganske enkelt navngivet H, hvor det skønnes at 10% af jordens nuværende dyr og planter er væk inden vi når år 2100.

// Nicky

Skriv et svar