Programmering & udvikling

Siden de helt unge år har jeg skrevet simple scripts, som senere blev mere avanceret, for til sidst at gå over i egentlig programmering og udvikling. Denne projektside vil vise korte uddrag af processen, startende med det ældste, og til sidst det nyeste.

Indholdsfortegnelse

Microsoft batch

Det ældste jeg har liggende på computeren,  er batch-scripts til Microsoft DOS. De første scripts fra midt-slut ’90-erne kunne starte spil og programmer, imens det nyeste fra batch-tiden som jeg stadig har, kunne sikkerhedskopiere udvalgte filer til disketter. Det følgende er sidst redigeret i 2001

@echo off
cls
PATH C:\WINDOWS;C:\DOS
...
echo Valg af boot
echo 1...Start i Windows
echo 2...Start i DOS
echo 3...Lav backup
...
if errorlevel 3 goto c
...
:c
goto backup
...
:backup
echo Valg af backup
...
echo 3...Dokumenter og startfiler
...
choice /c:12345678
...
if errorlevel 3 goto 3
...
:3
md a:\backup
md a:\start
copy c:\autoexec.bat a:\start\
copy c:\autoexec.old a:\start\
copy c:\windows\dokume~1\*.* a:\Backup\
goto slut1
...
:slut1
echo              Filerne er kopieret med succes
...

Efter æraen med DOS sluttede, har jeg ikke brugt gotos igen. På den anden side fik jeg aldrig opbygget et had til dem. Egentlig syntes jeg stadig den dag i dag, at gotos er en fornuftig konstruktion. Funktionsbaseret programmering gjorde dem dog overflødige for mit vedkommende når jeg koder, omend man vel kan sige, at de HTML ankerlinks som indholdsfortegnelsen øverst på denne side bruger, er en form for gotos.

Mine første minder med scripting var på en Commodore 64, hvor det lykkedes mig at få den til at gentage mit navn i et loop, imens den skrev det med en ny farve hver gang. Jeg må have været omkring 10 dengang, og det står stadig klart i hukommelsen, som en af de største bedrifter jeg nogensinde har gjort med computere.

Op til toppen, eller tilbage til projekter